Waldrex

Kariera

 


Oferta pracy 

 

W okresie od 28.08.2023 do 30.09.2023 firma prowadzi nabór na stanowiska:

 

1. Tokarz CNC

Wymagania:

- wykształcenie średnie/zawodowe

- znajomość rysunku technicznego

- dwuletnie doświadczenie

2. Frezer CNC

Wymagania:

- wykształcenie średnie/zawodowe

- znajomość rysunku technicznego

- dwuletnie doświadczenie 

 

Zapewniamy dobre warunki pracy i płacy, oraz możliwość dalszego rozwoju.

CV prosimy składać osobiście na recepcji firmy, lub e-mailowo na adres sekretariat@waldrex.pl

Na CV prosimy o umieszczenie klauzuli:

"Oświadczam, iż wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, tj. Waldrex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Mielcu, moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji oraz że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych."


Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,informuję iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Waldrex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

z siedziba w Mielcu, ul. COP-u 5, 39-300 Mielec, e-mail waldrex@waldrex.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do jednego roku od momentu złożenia dokumentów

rekrutacyjnych.Po tym czasie wszystkie dokumenty zostaną nieodwracalnie zniszczone.

4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy sekretariat@waldrex.pl

5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

7)Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.