Waldrex

Przetargi

12-12-2017 Informacja o wyniku postępowania 3/141/2017/A

W związku z postępowaniem ofertowym nr 3/141/2017/A przeprowadzonym przez Waldrex Sp. z o.o. Sp. K. informujemy, że najkorzystniejszą ofertę na dostawę oprogramowania komputerowego do zarządzania procesem produkcji przedstawiła firma ERP Consulting Sp. z o.o., ul. Krośnieńska 27/4, 35-505 Rzeszów.

 

17-11-2017 Zaproszenie do składania ofert. Postępowanie 3/141/2017/A

 

 W związku z realizacją projektu nr RPPK.01.04.01-18-0228/17 pt. ,,Optymalizacja produkcji i poszerzenie oferty
produkcyjnej o innowacyjną głowicę frezarską w firmie Waldrex’’ w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje
bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP, Oś priorytetowa I Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. zapraszamy do składania ofert.

 

Osoba do kontaktu: Dariusz Knap, tel. 17 773 70 44, mail: dariusz.knap@waldrex.pl

 

Do pobrania:

 

1. Zapytanie ofertowe (pobierz),

 

2. Wymagane dokumenty (pobierz)


03-11-2017 WAŻNA INFORMACJA !

Informujemy, że firma Waldrex unieważnia zapytanie ofertowe nr 3/141/2017 z dn. 06.10.2017 r. dotyczące dostawy oprogramowania komputerowego do zarządzania procesem produkcji.


03-11-2017 Informacja o wyniku postępowania 2/141/2017/A

W związku z postępowaniem ofertowym nr 2/141/2017/A przeprowadzonym przez Waldrex Sp. z o.o. Sp. K. informujemy, że najkorzystniejszą ofertę na dostawę ramienia pomiarowego przedstawiła firma OBERON 3D L. Pietrzak i Wspólnicy Sp.j., ul. Brzoskwiniowa 71, 43-100 Tychy.7

 

26-10-2017 Informacja o wyniku postępowania 1/141/2017

W związku z postępowaniem ofertowym nr 1/141/2017 przeprowadzonym przez Waldrex Sp. z o.o. Sp. K. informujemy, że najkorzystniejszą ofertę na dostawę tokarki sterowanej numerycznie przedstawiła firma APX TECHNOLOGIE SP. Z O.O., ul. Centralna 27, 05-816 Opacz.


20-10-2017 Zaproszenie do składania ofert. Postępowanie 2/141/2017/A

 

 W związku z realizacją projektu nr RPPK.01.04.01-18-0228/17 pt. ,,Optymalizacja produkcji i poszerzenie oferty
produkcyjnej o innowacyjną głowicę frezarską w firmie Waldrex’’ w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje
bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP, Oś priorytetowa I Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. zapraszamy do składania ofert.

 

Osoba do kontaktu: Dariusz Knap, tel. 17 773 70 44, mail: dariusz.knap@waldrex.pl

 

Do pobrania:

 

1. Zapytanie ofertowe (pobierz),

 

2. Wymagane dokumenty (pobierz)


19-10-2017 WAŻNA INFORMACJA !

Informujemy, że firma Waldrex unieważnia zapytanie ofertowe nr 2/141/2017 z dn. 05.10.2017 r. dotyczące dostawy ramienia pomiarowego.


06-10-2017 Zaproszenie do składania ofert. Postępowanie 3/141/2017

 W związku z realizacją projektu nr RPPK.01.04.01-18-0228/17 pt. ,,Optymalizacja produkcji i poszerzenie oferty
produkcyjnej o innowacyjną głowicę frezarską w firmie Waldrex’’ w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje
bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP, Oś priorytetowa I Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. zapraszamy do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Dariusz Knap, tel. 17 773 70 44, mail: dariusz.knap@waldrex.pl

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pobierz),

2. Wymagane dokumenty (pobierz)

 

Pytania oferentów do Zapytania 3/141/2017

Pytanie nr 1

Jakie jest Państwa środowisko serwerowe na którym będzie wdrażane oprogramowanie? My preferujemy MS SQL, rozumiem, że dostarczenie infrastruktury i potrzebnych licencji będzie po Państwa stronie?

Odpowiedź:

Zamawiający pracuje w środowisku serwerowym Microsoft, natomiast wykorzystywaną bazą danych jest Microsoft SQL. Baza ta obsługuje system Comarch ERP XL, z którym to systemem wymagamy integracji dwukierunkowej dostarczonego w ramach zapytania oprogramowania.

 

Pytanie nr 2

Minimalna ilość użytkowników systemu to 2 osoby, jaka jest górna granica?

Odpowiedź:

W ramach zapytania nie przewidziano górnej granicy ilości użytkowników. Zatem licencjonowanie proponowanego w ramach oferty oprogramowania "na serwer" bez maksymalnej ilości użytkowników będzie również akceptowalne w ramach niniejszego zapytania ofertowego.

 


05-10-2017 Zaproszenie do składania ofert. Postępowanie 2/141/2017

 W związku z realizacją projektu nr RPPK.01.04.01-18-0228/17 pt. ,,Optymalizacja produkcji i poszerzenie oferty
produkcyjnej o innowacyjną głowicę frezarską w firmie Waldrex’’ w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje
bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP, Oś priorytetowa I Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. zapraszamy do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Dariusz Knap, tel. 17 773 70 44, mail: dariusz.knap@waldrex.pl

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pobierz),

2. Wymagane dokumenty (pobierz)

 

Pytania oferentów do Zapytania 2/141/2017

Pytanie nr 1

Trudno nie odnieść wrażenia, że specyfikacja techniczna została stworzona z pomocą pracownika firmy Smart Solution.
Szczególną uwagę zwraca zapis dotyczący statywu o wadze nie większej niż 9,6 kg.
Z mojej wiedzy wynika że jedynymi dostępnymi na rynku statywami pod ramię o takiej wadze są statyw Brunson Tetralock. Niestety jak wskazuje sam producent, statywy te można stosować jedynie z ramionami o maksymalnym zasięgu 1,8 m. W przypadku zastosowania takiego statywu z ramienia o zasięgu 3,5 m istnieje poważne ryzyko wywrócenia takiego zestawu podczas pracy.
W związku z tym zachęcam do przemyślenia możliwości zmiany niektórych zapisów ogłoszenia przetargowego.
Ze swojej strony mogę zaoferować pomoc merytoryczną czy to w formie telefonicznych konsultacji czy też wykonania prezentacji.

Odpowiedź:

Odnośnie Pana wrażeń nt. specyfikacji technicznej to chciałbym Pana zapewnić, że została napisana na podstawie różnych obecnych na rynku Polskim, a jednocześnie spełniających nasze wymagania ramion pomiarowych.

Głównym zadaniem statywu pomiarowego ma być ustawienie ramienia pomiarowego na pewnej wysokości ponad stołem pomiarowym. W razie niestabilności, o jakiej Pan wspomniał, istnieje możliwość przymocowania statywu do stołu pomiarowego eliminując "ryzyko wywrócenia". Najważniejsze jest dla nas to, aby statyw był lekki i miał odpowiednią obciążalność, umożliwiając mocowanie ramienia pomiarowego o zakresie min 3.5m.


05-10-2017 Zaproszenie do składania ofert. Postępowanie 1/141/2017

 W związku z realizacją projektu nr RPPK.01.04.01-18-0228/17 pt. ,,Optymalizacja produkcji i poszerzenie oferty
produkcyjnej o innowacyjną głowicę frezarską w firmie Waldrex’’ w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje
bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP, Oś priorytetowa I Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. zapraszamy do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Dariusz Knap, tel. 17 773 70 44, mail: dariusz.knap@waldrex.pl

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pobierz),

2. Wymagane dokumenty (pobierz)

Pytania oferentów do Zapytania 1/141/2017

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do zapytania o tokarkę CNC, przesyłam prośbę o wyjaśnienie lub przedstawienie jakie warunki płatności państwa interesują ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem punktu III.6.i Zapytania ofertowego, ,,zaliczka nie może być większa niż 40%''. Państwo oferujecie 2 zaliczki: 20 i 70%, co jest niezgodne z wytycznymi Zapytania ofertowego (sumarycznie dają one 90% ceny). Maksymalna wartość wszystkich zaliczek to 40% oferowanej ceny netto. Pozostałe 60% płatne będzie po dostawie urządzenia.

 

9-05-2017 Informacja o wyniku postępowania 4/BGK/2016

26-04-2017 Informacja o wyniku postępowania 3/BGK/2016

21-04-2017 Zaproszenie do składania ofert. Postępowanie 4/BGK/2016

 W związku z realizacją projektu nr POIR.03.02.02-00-0326/16, pt. "Technologia produkcji elementów konstrukcyjnych silników nowej generacji do samolotów cywilnych", prosimy o przedstawienie oferty.

Osoba do kontaktu: Dariusz Knap, tel. 17 773 70 44, mail: dariusz.knap@waldrex.pl

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pobierz),

2. Wymagane dokumenty (pobierz)


31-03-2017 Zaproszenie do składania ofert

 W związku z realizacją projektu nr POIR.03.02.02-00-0326/16, pt. "Technologia produkcji elementów konstrukcyjnych silników nowej generacji do samolotów cywilnych", prosimy o przedstawienie oferty.

Osoba do kontaktu: Dariusz Knap, tel. 17 773 70 44, mail: dariusz.knap@waldrex.pl

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pobierz),

2. Wymagane dokumenty (pobierz)02-01-2017 Informacja o wyniku postępowania 2/BGK/2016

17-11-2016 Zaproszenie do składania ofert

 W związku z realizacją projektu nr POIR.03.02.02-00-0326/16, pt. "Technologia produkcji elementów konstrukcyjnych silników nowej generacji do samolotów cywilnych", prosimy o przedstawienie oferty.

Osoba do kontaktu: Dariusz Knap, tel. 17 773 70 44, mail: dariusz.knap@waldrex.pl

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pobierz), Korekta zapytania (pobierz), Korekta zapytania nr 2 (6-12-2016 pobierz)

2. Wymagane dokumenty (pobierz)


25-10-2016 Informacja o wyniku postępowania 1/BGK/2016

03-10-2016 Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu nr POIR.03.02.02-00-0326/16, pt. "Technologia produkcji elementów konstrukcyjnych silników nowej generacji do samolotów cywilnych", prosimy o przedstawienie oferty.

Osoba do kontaktu: Dariusz Knap, tel. 17 773 70 44, mail: dariusz.knap@waldrex.pl

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pobierz)

2. Specyfikacja (pobierz)

3. Oświadczenie (pobierz)

4. Sanitarne (pobierz)

 

Pytania oferentów do Zapytania 1/BGK/2016 cz.1

Pytanie nr 1

Wykończenie posadzki hali wg specyfikacji: żywica epoksydowa typu „kamienny dywan” gr. 5 mm, natomiast w dokumentacji: OPIS: posadzka przemysłowa. PRZEKRÓJ B-B: posadzka utwardzona nawierzchniowo metodą DST. Jaki typ wykończenia posadzek należy przyjąć na hali?

Odpowiedź:

Wykończenie posadzki przemysłowej hali należy ująć zgodnie z specyfikacją tj. żywica epoksydowa typu „kamienny dywan” gr. min 5 mm.

 

 

Pytanie nr 2

W specyfikacji przetargowej  w pkt II jest mowa o demontażu oraz ponownym montażu istniejącej hali lekkiej. Proszę o podesłanie wytycznych tj. projektów, opisów.

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić wszystkie roboty związane z demontażem istniejącej hali lekkiej kolidującej z projektowaną rozbudową oraz ponownym jej montażem w nowej lokalizacji w oparciu o wizję lokalną, wiedzę i doświadczenie zawodowe. W przypadku potrzeby wykonanie projektu należy ująć ją w ofercie.

 

 

Pytanie nr 3

Podbudowa pod posadzkę hali wg specyfikacji: 40 cm tłucznia oraz 10 cm chudego betonu, natomiast w dokumentacji: PRZEKRÓJ B-B: podsypka piaskowa gr. 30 cm, podbudowa z tłucznia 2x20 cm. Jakie podbudowy należy przyjąć na hali?

Odpowiedź:

Podbudowę pod posadzkę należy przyjąć zgodnie z specyfikacją wraz warstwą odcinającą w postaci piasku zagęszczonego mechanicznie warstwami do Is>0,98, Id>0,6 gr. min. 30 cm

 

 

Pytanie nr 4

Izolacja ścian zewnętrznych budynku biurowego wg specyfikacji 10 cm wełna mineralna, natomiast w dokumentacji: PRZEKRÓJ B-B: wełna gr. 20 cm. Jaką grubość należy przyjąć?

Odpowiedź:

Należy przyjąć zgodnie z specyfikacją.

Ściana murowana wewnętrzna w osi 10 wykończona w systemie lekko-mokrym od strony hali zgodnie z pkt. II. 11 specyfikacji – grubość wełny 10 cm.

Natomiast elewacja budynku biurowo-socjalnego zgodnie z pkt. III.13 specyfikacji - grubość wełny 20 cm.

 

 

Pytanie nr 5

Brak opisu technicznego do projektu zamiennego.

Odpowiedź:

Załączono brakujący opis.

 

 

Pytanie nr 6

Brak rysunków rzutów instalacji kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź:

Załączono brakujące rysunki.

 

Pytanie nr 7

Brak wytycznych odnośnie odwodnień w pomieszczeniu 0.12.  Należy zastosować brodziki czy wpusty prysznicowe w posadzce?  

Odpowiedź:

Należy zastosować brodziki 90x90 cm.

 

 

Pytanie nr 8

Występuje rozbieżność co do sposobu wykonania instalacji grzejnikowej. Zgodnie z projektem zamiennym należy wykonać instalację z rur miedzianych, połączenie grzejników do magistrali głównej instalacji c.o. szeregowo.  Zgodnie ze specyfikacją techniczną, instalacja grzejnikowa na rozdzielaczach wykonana z rur typu PEX. Proszę o wyjaśnienie. W przypadku wykonania instalacji zgodnie ze specyfikacją przetargową proszę o przesłanie projektu zamiennego na instalację grzejnikową.

Odpowiedź:

Proszę o ujęcie w ofercie wykonanie instalacji grzejnikowej zgodnie z specyfikacją. W przypadku potrzeby wykonania projektu na instalację proszę o ujęcie go w ofercie.

 

 

Pytanie nr 9

Brak podanego typu lub punktu pracy dla pompy obiegowej c.o. dla instalacji nagrzewnic wodnych

Odpowiedź:

Punkt pracy pompy Q 5,5 m3/h, wysokość podnoszenia 48 kPa.

 

 

Pytanie nr 10

W projekcie zamiennym brak instalacji ciepła technologicznego do centrali wentylacyjnej

Odpowiedź:

Załączono brakujące rysunki.

 

 

Pytanie nr 11

Czy istnieje możliwość całkowitego wymurowania wykusza oraz ocieplenia go wełną mineralną gr. 10 cm i wykończoną tynkiem cienkowarstwowym na klatce schodowej? W projekcie dwie ściany projektowane są jako lekkie z płyty warstwowej gr. 15 cm z wypełnieniem z wełny mineralnej, natomiast nie uwzględniono podkonstrukcji stalowej pod płyty.  W razie podtrzymania w projekcie ścian lekkich Inwestor przedstawi projekt wykonania wykusza.

Odpowiedź:

Wykonanie nadbudowy klatki schodowej należy wycenić zgodnie z projektem z uwzględnieniem niezbędnej podkonstrukcji.  W przypadku potrzeby wykonania projektu uszczegółowiającego proszę o ujęcie go w ofercie.

 

 

Pytanie nr 12

Czy istnieje możliwość zmiany stropu nad klatką schodową z płyty warstwowej gr. 15 cm z wypełnieniem z wełny mineralnej na strop żelbetowy gr. 8 cm i ocieplony wełną mineralną gr. 10-20 cm i wykończony papą układaną dwuwarstwową?

Odpowiedź:

Odpowiedź jw.

 

 

 

Pytanie nr 13

Inwestor określi rodzaj stropów nad parterem oraz piętrem. Występuje rozbieżność między przekrojami a rysunkami konstrukcyjnymi. Rozbieżność między stropem żelbetowym gr. 25 cm a stropem typu Rector.

Odpowiedź:

Stropy należy wycenić zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

 

 

Pytanie nr 14

Prosimy o przekazania projektu kanalizacji sanitarnej wewnętrznej – brak rysunku, oraz profilu zewnętrznej kanalizacji deszczowej od studni D6 do D8 ze wskazaniem, w którym miejscu ma być przewiert pod torami o którym mowa w opisie.

Odpowiedź:

Załączono brakujące rysunki.

 

 

Pytanie nr 15

Jaka ma być pojemność zasobnika c.w.u

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją – istniejący zasobnik

 

 

Pytanie nr 16

Jaka wielkość naczynia wzbiorczego przy zasobniku

Odpowiedź:

Istniejące naczynie wzbiorcze.

 

 

Pytanie nr 17

Czy hydrant w hali ma być HP52 bo przewód do niego jest DN32

Odpowiedź:

Należy zastosować przewód DN50.

 

 

Pytanie nr 18

Czy pod natryski mają być brodziki czy tylko wyłożenie płytkami

Odpowiedź:

Należy ująć brodziki 90x90 cm.

 

 

Pytanie nr 19

Czy zestaw wodomierzowy, o którym mowa w opisie jest nowy czy istniejący.

Odpowiedź:

Zgodnie ze specyfikacją.

 

 

Pytanie nr 20

Gdzie należy zlokalizować centralę wentylacyjną obsługującą piętro budynku czy na dachu , jeżeli na dachu budynku to proszę o informację czy jest ona w zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych (tj.  w konstrukcji i obudowie LLENTAB-a ).

Odpowiedź:

Centralę zlokalizować na dachu budynku biurowo-socjalnego. Należy wycenić niezbędną podkonstrukcję pod centralę wentylacyjną. Konstrukcja może zostać ujęta w zakresie firmy LLENTAB.

 

 

Pytanie nr 21

Centrala obsługująca  piętro wg  specyfikacji powinna być wyposażona w nagrzewnicę wodną (proszę o rozpatrzenie zasilania mieszanką glikolu szczególnie w sytuacji lokalizacji centrali na dachu budynku).

Odpowiedź:

Proszę o przyjęcie zasilania mieszanką glikolu. Typowy układ wymiennika zlokalizować bliżej centrali.

 

 

Pytanie nr 22

W instalacji grzewczej nie przewidziano wykonania zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Uzupełniono zasilanie z węzła CO.

 

 

Pytanie nr 23

W specyfikacji wentylatorów hali  przewidziano sterowanie za pomocą falowników (proszę o określenie lokalizacji falowników sterujących wentylatorami oraz informację czy  dostawa falowników i okablowania wentylatorów jest w zakresie instalacji elektrycznej).

Odpowiedź:

Falowniki są w układzie wentylatora (falowniki zlokalizować przy rozdzielni głównej elektrycznej). Okablowanie przewidzieć w instalacji elektrycznej.

 

 

Pytanie nr 24

Na rysunkach zaznaczono 2szt jednostek zewn. klimatyzacji   - dlaczego?

Odpowiedź:

Omyłkowa narysowano 2 szt.

 


Pytanie nr 25

Czerpnie i wyrzutnie dla rekuperacji - na rysunku jako dachowe, w opisie ścienne?

Odpowiedź:

Należy przyjąć dachowe.

 


Pytanie nr 26

Elementy WZs dla Hali,  w opisie WZs 400/250, na rysunku pojawia się Das 315,  Das 160?

Odpowiedź:

Należy przyjąć dachowe zgodnie z opisem i specyfikacją.

 

Pytanie nr 27

Czy kanały went. prostok.  mogą być z blachy ocynk w izolacji gr30mm/w opisie są z płyt np Climaver/?

Odpowiedź:

Należy przyjąć zgodnie z specyfikacją.

 

Pytanie nr 28

W opisie, dla Hali - kratki kontaktowe, na rysunku - brak/jaki wymiar, ile szt./?

Odpowiedź:

W opisie pozostała informacja o kratkach ściennych służących do chłodzenia obiektu z projektu pierwotnego. Proszę nie ujmować.

 


Pytanie nr 29

Czy w pomieszczeniach będą sufity podwieszane, czy należy więc ująć montaż węży elastycznych izolowanych?

Odpowiedź:

We wszystkich pomieszczeniach będą sufity.

 

 

Pytanie nr 30

Bardzo pomocny przy wycenie byłby Projekt, czy istnieje?

Odpowiedź:

Załączono brakujące rysunki i opis.

 

 

Pytanie nr 31

Pytanie co z odwodnieniem budynku socjalno-biurowego? Brak jakiejkolwiek dokumentacji. Czy ma być system grawitacyjny czy podciśnieniowy typu Pluvia. Proszę o odpowiedź i załączenie stosownej dokumentacji.

Odpowiedź:

Można zastosować system grawitacyjny lub podciśnieniowy typu Pluvia. W przypadku potrzeby wykonania projektu proszę o ujęcie go w ofercie.

 

 

Pytanie nr 32

Brak dokumentacji dotyczącej wewnętrznej kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź:

Załączono brakujące rysunki.

 

Pytanie nr 33

Brak instalacji doprowadzającej czynnik grzewczy do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej (inaczej instalacja ciepła technologicznego)

Odpowiedź:

Załączono brakujące rysunki.

 

 

Pytanie nr 34

Czy obiekt nie wymaga wydzielonego pomieszczenia WC dla niepełnosprawnych?

Odpowiedź:

Nie jest wymagane WC dla niepełnosprawnych.

 

 

Pytanie nr 35

Pomieszczenie natrysków 0.12 – czy uwzględnić w ofercie wyłącznie baterie natryskowe z natryskiem bez brodzików? Jeśli będą wymagane brodziki proszę o specyfikacje produktu.

Odpowiedź:

Należy ująć brodziki 90x90 cm.


12-07-2016 Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, prosimy o przedstawienie oferty.

Osoba do kontaktu: Dariusz Knap, tel. 17 773 70 44, mail: dariusz.knap@waldrex.pl

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pobierz)

 

19-11-2015 Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu INNOLOT/I/3/NCBR/2013, prosimy o przedstawienie oferty na .

Osoba do kontaktu: Dariusz Knap, tel. 17 773 70 44, mail: dariusz.knap@waldrex.pl

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pobierz)

 

20-08-2015 Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu INNOLOT/I/3/NCBR/2013, prosimy o przedstawienie oferty na .

Osoba do kontaktu: Dariusz Knap, tel. 17 773 70 44, mail: dariusz.knap@waldrex.pl

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pobierz)

 

27-05-2015 Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu INNOLOT/I/3/NCBR/2013, prosimy o przedstawienie oferty na zaprojektowanie i wykonanie aparatury badawczej z wykorzystaniem penetranta ZL-27 do badań nieniszczących FPI.

Osoba do kontaktu: Dariusz Knap, tel. 17 773 70 44, mail: dariusz.knap@waldrex.pl

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pobierz)

 

11-03-2015 Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu IINOLOT/I/7/NCBR/2013, prosimy o przedstawienie oferty cenowo – terminowej na wykonanie remontu frezarki sterowanej numerycznie DMU 80 monoBLOCK nr maszyny 11590007903 zgodnie z dołączonym raportem serwisowym o nr 56678.

 Osoba do kontaktu: Dariusz Knap, tel. 17 773 70 44, mail: dariusz.knap@waldrex.pl

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pobierz)

 

31-01-2015 Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-18-039/11-00 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badanie i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka prosimy o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie badań wytrzymałościowych - szczegółowej analizy wytrzymałościowej wyprodukowanych części.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pobierz)

 

31-01-2015 Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-18-039/11-00 w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badanie i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka prosimy o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie badań nieniszczących metodą penetracyjną i magnetyczno-proszkową wyprodukowanych części.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pobierz)

2. Formularz ofertowy (pobierz)

 

21-11-2014 Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu INNOLOT/I/7/NCBR/2013, prosimy o przedstawienie oferty cenowej na dostawę narzędzi:

 Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pobierz)

 

14-10-2014 Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu "Automatyzacja współpracy z odbiorcami WALDREX dzięki innowacyjnej platformie webowej", dofinansowanego w ramach projektu  Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013 Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B, zwracamy się z prośbą o przedstawienie kompleksowej oferty na dostawę : sprzętu komputerowego, licencji systemu CDN XL oraz usług związanych z wdrożeniem całego systemu.

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe (pobierz)

2. Formularz ofertowy (pobierz)

 

24-06-2014 Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu IINOLOT/I/7/NCBR/2013, prosimy o przedstawienie oferty cenowej na dostawę materiału: Dielektryk Steelfluid 108MP SE

1. Zapytanie ofertowe (szczegóły)

 

09-06-2014 Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją umowy na dofinansowanie nr POIG.01.04.00-08-039/11-02, w ramach dzialania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej, Badanie i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, prosimy o przedstawienie oferty na:

1. Narzędzia wg załącznika (szczegóły)

 

16-05-2014 Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją umowy na dofinansowanie nr POIG.01.04.00-08-039/11-02, w ramach dzialania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej, Badanie i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, prosimy o przedstawienie oferty na:

1. Materiał wg złącznika (szczegóły)

 

20-02-2014 Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 4.5 - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, nr POIG.04.05.02-00-015/12-00, prosimy o przedstawienie oferty na:

1. Centrum obróbcze 3-osiowe (szczegóły)

 

7-06-2013 Zaproszenie do skłądania ofert

W zwiążku z realizacją projektu "Metatechnologia produkcji wielkogabarytowych elementów podwozia samolotów" nr POIG.04.03.00-00B8/12 współfinansowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach kredytu technoogicznego prosimy o przedstawienie oferty na:

1. Centrum obróbcze 5-osiowe (szczegóły)

2. Centrum obróbcze 3-osiowe (szczegóły)

3. Centrum obróbcze 3-osiowe (szczegóły)